XX WIEK Kalendarium http://xxwiek.pl/dzien/ historia, XX wiek, źródła historyczne, fotografie historyczne, filmy historyczne, zdjęcia historyczne, Karta <![CDATA[Warszawa. Reakcja na uprowadzenie ks. Jerzego Popiełuszki]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-10-23/Warszawa_Reakcja_na_uprowadzenie_ks_Jerzego_Popieluszki/8149 <![CDATA[Warszawa po upadku powstania warszawskiego]]> http://xxwiek.pl/dzien/1944-10-03/Warszawa_po_upadku_powstania_warszawskiego/m20068 <![CDATA[Powstanie węgierskie w Budapeszcie ]]> http://xxwiek.pl/dzien/1956-10-23/Powstanie_wegierskie_w_Budapeszcie_/m22564 <![CDATA[Powstanie węgierskie w Budapeszcie ]]> http://xxwiek.pl/dzien/1956-10-23/Powstanie_wegierskie_w_Budapeszcie_/m22565 <![CDATA[Uchodźcy węgierscy]]> http://xxwiek.pl/dzien/1956-10-23/Uchodzcy_wegierscy/m22570 <![CDATA[„…lepsza niż była, nie taka, jaką wymarzyliśmy”]]> http://xxwiek.pl/dzien/1989-06-04/lepsza_niz_byla_nie_taka_jaka_wymarzylismy/m20051 <![CDATA[„Świadomość”]]> http://xxwiek.pl/dzien/1989-06-04/Swiadomosc/m20052 <![CDATA[Ruiny zbombardowanej Warszawy]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-10-21/Ruiny_zbombardowanej_Warszawy/m23561 <![CDATA[Ruiny zbombardowanej Warszawy]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-10-21/Ruiny_zbombardowanej_Warszawy/m23562 <![CDATA[Ruiny zbombardowanej Warszawy]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-10-21/Ruiny_zbombardowanej_Warszawy/m23563 <![CDATA[Ruiny zbombardowanej Warszawy]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-10-21/Ruiny_zbombardowanej_Warszawy/m23564 <![CDATA[Warszawskie groby ofiar II wojny światowej ]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-10-21/Warszawskie_groby_ofiar_II_wojny_swiatowej_/m23565 <![CDATA[Ruiny zbombardowanej Warszawy]]> http://xxwiek.pl/dzien/1939-10-21/Ruiny_zbombardowanej_Warszawy/m23567 <![CDATA[Kartka pocztowa z zawiadomieniem o śmierci w łagrze]]> http://xxwiek.pl/dzien/1989-10-23/Kartka_pocztowa_z_zawiadomieniem_o_smierci_w_lagrze/m21382