XX WIEK Kalendarium http://xxwiek.pl/dzien/ historia, XX wiek, źródła historyczne, fotografie historyczne, filmy historyczne, zdjęcia historyczne, Karta <![CDATA[Orzeczenie kolegium w sprawie nielegalnych nabożeństw]]> http://xxwiek.pl/dzien/1969-06-17/Orzeczenie_kolegium_w_sprawie_nielegalnych_nabozenstw/6828 <![CDATA[„…lepsza niż była, nie taka, jaką wymarzyliśmy”]]> http://xxwiek.pl/dzien/1989-06-04/lepsza_niz_byla_nie_taka_jaka_wymarzylismy/m20051 <![CDATA[„Świadomość”]]> http://xxwiek.pl/dzien/1989-06-04/Swiadomosc/m20052 <![CDATA[Polscy zesłańcy w ZSRR — ochronka]]> http://xxwiek.pl/dzien/1945-06-17/Polscy_zeslancy_w_ZSRR_--_ochronka/m20854 <![CDATA[Widok na Pałac Kultury i Nauki w Warszawie]]> http://xxwiek.pl/dzien/1956-06-01/Widok_na_Palac_Kultury_i_Nauki_w_Warszawie/m23606 <![CDATA[Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski]]> http://xxwiek.pl/dzien/1983-06-17/Druga_pielgrzymka_Jana_Pawla_II_do_Polski/m21594 <![CDATA[Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski]]> http://xxwiek.pl/dzien/1983-06-17/Druga_pielgrzymka_Jana_Pawla_II_do_Polski/m21595 <![CDATA[Ulotka wzywająca do bojkotu wyborów]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-15/Ulotka_wzywajaca_do_bojkotu_wyborow/m22887 <![CDATA[Obywatelu, daj głos na listę PRON!]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Obywatelu_daj_glos_na_liste_PRON_/m20082 <![CDATA[Znaczki podziemne wzywające do bojkotu wyborów]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczki_podziemne_wzywajace_do_bojkotu_wyborow/m22888 <![CDATA[Znaczek podziemny wzywający do bojkotu wyborów]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczek_podziemny_wzywajacy_do_bojkotu_wyborow/m22889 <![CDATA[Znaczek podziemny wzywający do bojkotu wyborów]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczek_podziemny_wzywajacy_do_bojkotu_wyborow/m22891 <![CDATA[Znaczek podziemny wzywający do bojkotu wyborów]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczek_podziemny_wzywajacy_do_bojkotu_wyborow/m22892 <![CDATA[Znaczki podziemne wzywające do bojkotu wyborów]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczki_podziemne_wzywajace_do_bojkotu_wyborow/m22893 <![CDATA[Znaczek podziemny wzywający do bojkotu wyborów]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczek_podziemny_wzywajacy_do_bojkotu_wyborow/m22894 <![CDATA[Wybory do rad narodowych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Wybory_do_rad_narodowych/m23118 <![CDATA[Wybory do rad narodowych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Wybory_do_rad_narodowych/m23119 <![CDATA[Znaczek z okazji bojkotu wyborów do rad narodowych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczek_z_okazji_bojkotu_wyborow_do_rad_narodowych/m23136 <![CDATA[Znaczek z okazji bojkotu wyborów do rad narodowych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczek_z_okazji_bojkotu_wyborow_do_rad_narodowych/m23137 <![CDATA[Znaczek z okazji bojkotu wyborów do rad narodowych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczek_z_okazji_bojkotu_wyborow_do_rad_narodowych/m23140 <![CDATA[Znaczek z okazji bojkotu wyborów do rad narodowych]]> http://xxwiek.pl/dzien/1984-06-17/Znaczek_z_okazji_bojkotu_wyborow_do_rad_narodowych/m23212 <![CDATA[Akcja transparentowo-ulotkowa Grup Oporu „Solidarni”]]> http://xxwiek.pl/dzien/1988-06-17/Akcja_transparentowo_ulotkowa_Grup_Oporu_Solidarni/m20565